Zelf warmte en energie opwekken

Waternet en Westpoort Warmte zijn hard aan het werk in Buiksloterham, veel mannen met ‘boys toys’. Horizontaal gestuurde leidingen. Daarnaast is er ook veel discussie over al deze pijpen, hebben we die allemaal wel nodig? Veel zelfbouwers willen bijvoorbeeld warmte en energie zelf opwekken of regen in of onder het huis opvangen. Aan de Tafel van Buiksloterham wordt er druk over gediscussieerd, door wel 40 zelfbouwers en de groter CPO projecten.

Debatavond door Arcam

Eerste debat door Arcam Architectuurcentrum bij buurtbouwmarkt in Buiksloterham! Grote opkomst. BSH het Airbnb van de energie en de bouw?

Op zoek naar de Airbnb van de energie. Het nog braakliggende Centrumeiland en het door pioniers bevolkte Buiksloterham bieden kansen voor het aanleggen van alternatieve, duurzamere vormen van infrastructuur. Maar wie organiseert dit, welke ‘business-case’ werkt hiervoor het best? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling, en wie bewaakt de kwaliteit van de openbare ruimte?